Прием 2021-2022

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Училището предлага:

 • Придобиване на професия "помощник-треньор по вид спорт";
 • Качествена общообразователна, спортна и професионална подготовка;
 • Целодневен режим на обучение;
 • Двуразови тренировки;
 • Участие в държавни и международни първенства и състезания.

 

 Условия за кандидатстване:

 1. В Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново се приемат ученици в V и VI по Държавен план-прием и попълване на свободни места в групите по видове спорт в VI, VII , VIII, IX, Х и XI клас.
 2. Кандидатите полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 3. Учениците имат право да кандидатстват и положат приемен изпит по един или два вида спорт.
 4. Информация за тестовете за оценка и прием на учениците се предоставя в стая 224 на училището или на сайта на училището ТУК.
 5. Учениците, завършили VII клас, кандидатстват по професия и специалност от направление "Спорт" – помощник-треньор.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец, подписано от ученика и родителя/настойника, в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт - ТУК
 2. Копие на ученическа книжка, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година;
 3. Към документите  се представят в оригинал акт за раждане и ученическата книжка за съответната учебна година на кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година. След справка документите в оригинал се връщат на кандидата;
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;
 5. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

          Копията на документите се сравняват с оригинала.

Срокове за подаване на документите: 

 Първи тур     от 20.05 до 18.06.2021 г.

                                    от 8.30 ч. до 15.30 ч. в стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Втори тур      от 02.08 до 06.08.2021 г.

                                    от 8.30 ч. до 15.30 ч. в стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Приемни изпити:

Първи тур   от 21.06 до 30.06.2021г.  

Втори тур    на 12.08 и 13.08.2021 г.

Изпитите се провеждат  в два дни по график за всеки спорт.

За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

Класиране:

Извършва се за съответния вид спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт и се обявява в училището.

Записване на новоприетите ученици:

Първи тур        до 05.07.2021 г.

                                    от 8.30 ч. до 15.30 чв стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Втори тур         до 23.08.2021 г.

                                   от 8.30 ч. до 15.30 ч. в стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документи за записване:  

 1. Заявление по образец - ТУК
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас – оригинал;
 3. Заверено копие от акт за раждане.
 4. Заявление за общежитие - ТУК
 5. Заявление за професия за кандидатите за прием в VIII – XI клас - ТУК
 6. Декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити за кандидатите за прием в VIII – XI клас - ТУК
 7. Заявление за втори чужд език за кандидатите за прием за IX – XI клас - ТУК

 Училището предлага:

 • Обновена учебна и спортна база.
 • Общежитие за учениците от други населени места.
 • Столово хранене.
 • Лекарски кабинет.

  

 Начало на учебната година – 01.09.2021 г.

 

 

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново