Национално външно оценяване

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО) на учениците в VII и  X клас през учебната 2023-2024 година

 

VII клас

  • Български език и литература – 19 юни 2023 г., начало 09,00 часа

  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

  • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

X клас 

  • Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11,00 часа

  • Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

  • Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.

                    •  Писмена част:

                     - за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

                     - за ниво А2, начало 09,30 часа

                     - за ниво А1, начало 10,00 часа

 

                    • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

 

  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии - от 09,00 и от 14,30 часа

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2023-2024 година

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2023-2024 година

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година

Математика 

Български език и литература 

 

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

2013. Спортно училище - град Велико Търново