Принципи на спорта

     

Фундаментални принципи на олимпизма

  

1. Олимпизмът е философия на живот, възхваляваща и комбинираща в балансирано цяло качествата на тялото, волята и ума. Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпизмът търси да създаде начин на живот, основаващ се на радостта от усилието, образователната стойност на добрия пример и уважението към универсалните фундаментални етически принципи.

 

2. Целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човека с оглед на насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство.

 

3. Олимпийското движение е съгласувано, организирано, универсално и постоянно действие, провеждано под върховната власт на МОК, на всички лица и организации, които са вдъхновени от ценностите на олимпизма. То покрива петте континента. То достига своя връх, събирайки заедно спортистите от света на големия спортен фестивал – олимпийските игри. Техен символ са пет преплетени кръга.

 

4. Практикуването на спорт е човешко право. Всеки човек трябва да има възможност да практикува спорт, без никакъв вид дискриминация и в олимпийския дух, което изисква взаимно разбирателство в дух на приятелство, солидарност и честна игра. Организацията, администрирането и управлението на спорта трябва да се контролира от независими спортни организации.

 

5. Всяка форма на дискриминация спрямо страна или човек на основа на раса, религия, политика, пол или друг признак е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение.

 

6. Принадлежността към олимпийското движение изисква спазване на Олимпийската харта и признаване на МОК.

 

ОЛИМПИЙСКА
ХАРТА

 

 

2013. Спортно училище - град Велико Търново