Европейски съюз

 

Спортно училище „Георги Живков” работи по Програмата за училища посланици на Европейския парламент от 2018 година!

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

  

 

Спортно училище "Георги Живков" отразява своята дейност в Програмата за училища на ЕП в електронен дневник от 2018 година. Можете да проследите всички инициативи и дейности ТУК.

 

2013. Спортно училище - град Велико Търново