Прием 2022-2023

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Училището предлага:

 • Придобиване на професия "Помощник-треньор";
 • Качествена общообразователна, спортна и професионална подготовка;
 • Целодневен режим на обучение;
 • Двуразови тренировки;
 • Участие в държавни и международни първенства и състезания.

 

 Условия за кандидатстване:

 1. В Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново се приемат ученици в V и VI по Държавен план-прием и попълване на свободни места в групите по видове спорт в VI, VII , VIII, IX, Х и XI клас.
 2. Кандидатите полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 3. Учениците имат право да кандидатстват и положат приемен изпит по един или два вида спорт.
 4. Информация за тестовете за оценка и прием на учениците се предоставя в стая 224 на училището или на сайта на училището ТУК.
 5. Учениците, завършили VII клас, кандидатстват за професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт".

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец, подписано от ученика и родителя/настойника, в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт - ТУК .
 2. За VII клас - и заявление за желаната професия.
 3. Копие от акт за раждане.
 4. Документ удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година.
 5. Медицинско свидетелство.
 6. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

          *Копията на документите се сравняват с оригинала.

Срокове за подаване на документите: 

 Първи тур     от 20.05 до 20.06.2022 г.

                                    от 8.30 ч. до 15.30 ч. в стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Втори тур      от 01.08 до 05.08.2022 г.

                                    от 8.30 ч. до 15.30 ч. в стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Приемни изпити:

Първи тур   от 21.06 до 30.06.2022г.  

Втори тур    15.08.2022 и 16.08.2022 г.

Изпитите се провеждат в два дни по график за всеки спорт.

За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

Класиране:

Извършва се за съответния вид спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт и се обявява в училището.

Записване на новоприетите ученици:

Първи тур        до 05.07.2022 г.

                                    от 8.30 ч. до 15.30 чв стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Втори тур         до 23.08.2022 г.

                                   от 8.30 ч. до 15.30 ч. в стая 224 на училището или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документи за записване:  

 1. Заявление по образец - ТУК
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас.
 3. Заверено копие от акт за раждане.
 4. Заявление за общежитие - ТУК
 5. Заявление за професия за кандидатите за прием в VIII – XI клас - ТУК
 6. Декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити за кандидатите за прием в VIII – XI клас - ТУК
 7. Заявление за втори чужд език за кандидатите за прием за IX – XI клас - ТУК

 Училището предлага:

 • Обновена учебна и спортна база.
 • Общежитие за учениците от други населени места.
 • Столово хранене.
 • Лекарски кабинет.

  

 Начало на учебната година – 01.09.2022 г.

 

 

 

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново