Национално външно оценяване

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII и  X клас през учебната 2020-2021 година

  • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
  • 18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново