Математика

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

22 МАЙ 2015

 

издателство "Просвета" София АД

одобрен от МОН:
заповед № РД 09-854/31.07.2008 г.

7 клас 
 
издателство "Просвета" София АД

одобрен от МОН:
заповед № РД 09-855/31.07.2008 г.

8 клас

2001-2011 "Просвета" София АД

алгебра

геометрия

9 клас

2012-2014 "Просвета" София АД

одобрен от МОН:
заповед № РД 09-331/27.03.2012  г.

9 клас
 
2012-2015 "Просвета" София АД 

одобрен от МОН:
заповед № РД 09-332/27.03.2012  г.

10 клас
 
2014-2015 "Просвета" София АД 

одобрен от МОН:
заповед № РД  09-467/28.03.2014 г.

11 клас 

 

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново