Колектив

Директор

Снежина Михова

Заместник-директор по УД

Евелина Георгиева

Заместник-директор по СД

Стефан Стефанов

Педагогически съветник

Мирослава Петърчева

 

Учители по общообразователна подготовка

Български език и литература:

Надежда Грудева

Даниела Първанова

Дарина Чернева

Математика и Информатика:

Мариянка Савова

Росен Ангелов

Сабрина Николаева

Английски език:

Поля Панайотова

Диляна Петкова

Руски език:

Маргарита Воденичарова

Немски език:

Мариета Григорова

Биология и
здравно образование:

Магдалена Николова

Аделина Катрева

Химия и опазване на
околната среда:

Виктория Симеонова

География и икономика:

Илиана Стефанова

История и цивилизация:

Тодор Ников

Християн Русев

Физика:

Виктория Симеонова

Технологии и предприемачество:

Боряна Николчева

Музика:

Боряна Николчева

Изобразително изкуство:

Боряна Николчева

 

Учители по спортна подготовка

Бадминтон:

Димо Димов

Баскетбол:

Ивайло Стоименов

Борба свободен стил:

Мирослав Колев

Лако Лаков

Николай Викторов

Ивайло Нанчев

Конен спорт:

Захария Яйманова

Лека атлетика:

Людмила Георгиева

Хандбал:

Даниела Александрова

Футбол:

Стефан Ангелов

Георги Георгиев

Емил Георгиев

Стефан Данаилов

Стефан Николов

Плуване:

Цветанка Дилова-Нейкова

Волейбол:

Марина Георгиева 

 

Учители по теоретична подготовка

Георги Байдаков

Стефан Стефанов

Валя Маркова

 

Възпитатели:

Йордан Маринов

Иван Куцаров

Георги Мирянов

Недьо Недев

 

Администрация

Главен счетоводител:

Оперативен счетоводител: 

Ваня Бейска

Александра Костадинова

Завеждащ
административна служба:

Ирена Петрова

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново