Колектив

Нашият колектив

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ

ДИРЕКТОР

Снежина Михова

Зам. директор по УД

Иванка Славчева

Зам. директор по СД

 Стефан Стефанов

Педагогически съветник

Мирослава Петърчева

УЧИТЕЛИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Надежда Грудева

Даниела Първанова

Дарина Чернева

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:

Мариянка Савова

Диян Печеняшки

Евелина Георгиева

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Поля Панайотова

 Диляна Петкова

РУСКИ ЕЗИК:

Маргарита Воденичарова

 НЕМСКИ ЕЗИК:

Йорданка Чифудова

БИОЛОГИЯ И ЗО:

Магдалена Николова

Аделина Катрева

ХИМИЯ И ООС:

Виктория Симеонова

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА:

Илиана Стефанова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:

Тодор Ников

Елка Иванова

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА/ТЕХНОЛОГИИ:

Боряна Николчева

МУЗИКА:

Боряна Николчева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ:

Виктория Симеонова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ:

Боряна Николчева

УЧИТЕЛИ ПО СПОРТНА ПОДГОТОВКА

БАДМИНТОН:

Димо Димов

БАСКЕТБОЛ:

Ивайло Стоименов

БОРБА СВ. СТИЛ:

Мирослав Колев

Лако Лаков

Николай Викторов

КОНЕН СПОРТ:

Захария Яйманова

ЛЕКА АТЛЕТИКА:

Людмила Георгиева

ХАНДБАЛ:

Даниела Александрова

ФУТБОЛ:

Никола Апостолов

Георги Георгиев

Емил Георгиев

Стефан Ангелов

Стефан Николов

ПЛУВАНЕ:

Цветанка Дилова-Нейкова

 

ВОЛЕЙБОЛ:

 

Марина Георгиева 

Учител теоретична подготовка

Георги Байдаков

Стефан Стефанов

Валя Маркова

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Йордан Маринов

Иван Куцаров

Недьо Недев

АДМИНИСТРАЦИЯ

Счетоводител             Завеждащ админ.служба

Ваня Бейска                                  Ирена Петрова

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново