Групи по интереси за учебната 2022/2023 г.

    Математически часовник

 • Тематична подобласт: Математическа логика 
 • Ръководител: Галина Радкова

 

   Математическо пространствено моделиране

 • Категория: Математическа логика
 • Ръководител: Сабрина Николаева 

    Еко Био Лайф

 • Тематична подобласт: Околна среда
 • Ръководител: Аделина Атанасова

 

    Изкуството в нас

 • Тематична подобласт: Приложни изкуства
 • Ръководител: Боряна Николчева

 

    Млад спасител

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Георги Байдаков

  

   Кросфит

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Людмила Георгиева

 

   Самбо

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Мирослав Колев

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново