Групи по интереси за учебната 2020/2021 г.

   Виртуална библиотека

 • Тематична подобласт: Креативно мислене в действие 
 • Ръководител: Евелина Георгиева

 

   Архимед

 • Тематична подобласт: Приложна математика
 • Ръководител: Мариянка Савова

 

   Дигитален поглед към математиката

 • Категория: Креативно мислене в действие
 • Ръководител: Росен Ангелов   

 

     Опазване на околната среда

 • Тематична подобласт: Околна среда
 • Ръководител: Аделина Атанасова

 

    Ателие приложно изкуство 

 • Тематична подобласт: Приложни изкуства
 • Ръководител: Боряна Николчева

 

     Млад плувец 

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Георги Байдаков

 

   Млад спасител

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Георги Байдаков

 

   Клуб "Кросфит"

 • Тематична подобласт: Индивидуални спортове
 • Ръководител: Людмила Георгиева

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново