Велико Търново отново има спортно училище

По мотивирано предложение на кмета на Община Велико Търново – инж. Даниел Панов, след решение на Общински съвет – гр. Велико Търново, със заповед № РД-14-114 на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на физическото възпитание и спорта, поради провеждане на държавна политика в областта на спорта, на 12.07.2012 г. е открито Спортно училище – град Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 2.

Училището отвори врати за своите възпитаници след тържествено откриване на новата 2012/2013 учебна година на 03.09.2012г.

Официални гости на откриването бяха инж. Даниел Панов - кмет на Община Велико Търново, инж. Николай Ашиков – председател на Общински съвет - Велико Търново, проф. Свилен Нейков - министър на физическото възпитание и спорта, Милена Дамянова - зам. министър на образованието, младежта и науката, инж. Розалия Личева - началник на Регионалния инспекторат по образование – град Велико Търново, Пенка Игнатова – директор на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Община Велико Търново.

Церемонията уважиха още Антоанета Селенска, Цанко Цветанов и Трифон Иванов - възпитаници на Средно спортно училище „Г.С.Раковски”, гр. В. Търново, проф. Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново, Евгени Стоев и Христо Христов - депутати от 41 Народно събрание, началниците на регионалните инспекторати по образование в страната, общински съветници, директори на училища, председатели на спортни клубове в община Велико Търново, бивши и настоящи треньори, спортни деятели и спортисти.

 

 2013 - 2014 учебна година

2012 - 2013 учебна година

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново