Предстоящи обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

  

Тема на обучението

 "Дигитално образование"

Място на провеждане

 Гр. Несебър, хотел "Сол Марина Палас"

Период на провеждане

 15.07 - 17 .07.2022 г.

Начален и краен час

 Начало 14.00 часа на 15.07.2022 г. - край 12,40 на 17.07.2022 г.

Наименование на обучителната организация

 "Мениджър консулт" ЕООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват

 27

 

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново