ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА:

 

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

 • 19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
 • 21.05.2021 г. – втори ДЗИ
 • 26 май 2021 г. – 31 май 2021г. - Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 
 • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.03 – 19.03.2021 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 18.05.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 07.06.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
 • до 22.06.2021 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование

 

 СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.07 – 16.07.2021 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
 • до 19.08.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 08.09.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
 • до 14.09.2021 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование

 

 

Дати за провеждане на държавния изпит по практика на професията "Помощник-треньор", специалност "Спорт" за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година:

     СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ

 • 07,08 И 09.06.2021 г.

     

     СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

 • 03,07 и 08.09.2021 г.

 

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за XII  клас за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година:

    СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ

 • 04.06.2021 г.

       

   СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

 • 09.09.2021 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 Сесия юни-юли 

Срок за подаване на заявления за трета степен - 17.03.2021 г.

 

Сесия - септември

Срок за подаване на заявления - 01.09.2021 г.

 

 

Най-често задавани въпроси от ученици  и родители, свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити:

 

Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум"среден (3)" по всеки от изучаваните учебни предмети).

 

Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

 

Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

 

Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

 

А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

 

Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а втората избираш сам от следните учебни предмети:

Ø      чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език;

Ø      математика;

Ø      физика и астрономия;

Ø      биология и здравно образование;

Ø      химия и опазване на околната среда;

Ø      история и цивилизация;

Ø      география и икономика;

Ø      предметен цикъл “Философия”;

Ø      държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация.

 

 Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

 

Какво става, ако получа слаб (2) на някой от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

 

Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

 

Какво става, ако получа слаба оценка или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителни матури?

Независимо, че си получил оценка слаб (2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

 

Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не. Оценките са окончателни.

 

В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По български език и литература, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш и кратък текст или да решиш задача.

 

Колко време продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

 

 Върху какъв материал ще трябва да се подготвя?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да получиш на:

https://mon.bg/bg/100158

 в рубриката “Учебно-изпитни програми за държавни зрелостни изпити”. Там ще откриеш и примерни тестове по всеки учебен предмет.

 

Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

 

Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури,  трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

 

Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

 

Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите (с точност до 0,01) се вписват в дипломата за завършено средно образование.

 

За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват като балообразуващи оценки.

 

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново