ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

  

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода 26 - 31 май 2023 г.,  начало 08,30 ч.

  

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.

  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г. 

  

Дати за провеждане на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика на професията "Помощник-треньор", специалност "Спорт" за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година, както следва:

 

Сесия май – юни

  • 29, 30 и 31.05.2023 г.

 

Сесия август – септември

  •  28, 29 и 30.08.2023 г.

 

Срокове за  подаване на заявления за полагане на държавен изпит по практика на професията "Помощник-треньор", специалност "Спорт" за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година, както следва:

 

Сесия май – юни

  • Срок за подаване на заявления - 06.02 - 21.02.2023 г.

 

Сесия август – септември 

  • Срок за подаване на заявления - 26.06 - 07.07.2023 г.

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново