ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

  

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода 22 - 31 май 2024 г.

  

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г. 

  

Дати за провеждане на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика на професията "Помощник-треньор", специалност "Спорт" за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година, както следва:

 

Сесия май – юни

  • 27, 28 и 29.05.2024 г.

 

Сесия август – септември

  •  26, 27 и 28.08.2024 г.

 

Срокове за  подаване на заявления за полагане на държавен изпит по практика на професията "Помощник-треньор", специалност "Спорт" за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година, както следва:

 

Сесия май – юни

  • Срок за подаване на заявления - 06.02 - 21.02.2024 г.

 

Сесия август – септември 

  • Срок за подаване на заявления - 26.06 - 11.07.2024 г.

 

2013. Спортно училище - град Велико Търново