Образци документи

Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2023/2024 година

Заявление за записване

Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г.

Заявление за промяна на вида спорт

Заявление за общежитие 

Заявление за полагане на изпит по Чужд език НВО- 7 клас

Заявление за полагане на изпит по Чужд език НВО-10 клас

Заявление за полагане на изпит по Информационни технологии НВО-10 клас

Заявление от родител за отсътвия на ученик до класния ръководител - изтегли

Заявление от родител за отсътвия на ученик до Директор Спортно училище - изтегли

Заявление до Директор Спортно училище за достъп до обществена информация - изтегли

Информация признаване от чужбина V - VI клас

Заявление за признаване на завършени етапи на училищното обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

2013. Спортно училище - град Велико Търново