Бюджет

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище "Георги Живков" за 2019 г.

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище "Георги Живков"  за третото тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище - град Велико Търново за полугодието на 2019 г.

Бюджет на Спортно училище - град Велико Търново за 2019 г.

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище - град Велико Търново за първото тримесечие на 2019 г.

Справка приходи 31.12.2018

Справка приходи  СЕС Уч.практики ф.1 31.12.2018

Справка приходи  СЕС Твоят час ф.1 31.12.2018

Справка приходи  дейност 389 автотранспорт  31.12.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Уч.практики ф.1 31.12.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 31.12.2018

Отчет касово изпълнение дейност 713 спорт за всички  31.12.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-пътни ученици  31.12.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-автотранспорт  31.12.2018

Отчет касово изпълнение дейност 332 общежитие  31.12.2018

Отчет касово изпълнение дейност 324 спортно училище 31.12.2018

Справка приходи 30.09.2018

Справка приходи  СЕС Уч.практики ф.1 30.09.2018

Справка приходи  СЕС Твоят час ф.1 30.09.2018

Справка приходи  дейност 389 автотранспорт  30.09.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Уч.практики ф.1 30.09.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 30.09.2018

Отчет касово изпълнение дейност 713 спорт за всички  30.09.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-пътни ученици  30.09.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-автотранспорт  30.09.2018

Отчет касово изпълнение дейност 332 общежитие  30.09.2018

Отчет касово изпълнение дейност 324 спортно училище 30.09.2018

Справка приходи 30.06.2018

Справка приходи  СЕС Твоят час ф.1 30.06.2018

Справка приходи  дейност 389 автотранспорт  30.06.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 30.06.2018

Отчет касово изпълнение дейност 713 спорт за всички  30.06.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-пътни ученици  30.06.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-автотранспорт  30.06.2018

Отчет касово изпълнение дейност 332 общежитие  30.06.2018

Отчет касово изпълнение дейност 324 спортно училище 30.06.2018

Бюджет 2018 дейност 713 спорт за всички

Бюджет 2018 дейност 332 общежитие

Бюджет 2018 дейност 324 спортно училище

Справка приходи 31.03.2018

Справка приходи  СЕС Твоят час ф.1 31.03.2018

Справка приходи  дейност 389 автотранспорт  31.03.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 31.03.2018

Отчет касово изпълнение дейност 713 спорт за всички  31.03.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-пътни ученици  31.03.2018

Отчет касово изпълнение дейност 389 др.дейности-автотранспорт  31.03.2018

Отчет касово изпълнение дейност 332 общежитие  31.03.2018

Отчет касово изпълнение дейност 324 спортно училище 31.03.2018

Бюджет - 2018

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново