Бюджет

 

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2024 г. (публикувано на 18.04.2024) 

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2024 г. - Общежитие (публикувано на 18.04.2024)

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2024 г. - Спорт за всички (публикувано на 18.04.2024)

Оборотни ведомости към 31.03.2024 г. (публикувано на 18.04.2024 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. (публикувано на 04.04.2024)

Оборотни ведомости към 31.12.2023 г. приключване (публикувано на 22.02.2024 г.)

Оборотни ведомости към 31.12.2023 г. (публикувано на 16.02.2024 г.)

Покана на Обществения съвет към Спортно училище "Георги Живков"

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. (публикувано на 11.01.2024)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - СЕС от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. (публикувано на 11.01.2024)

Оборотни ведомости към 30.09.2023 г. (публикувано на 18.10.2023 г.)

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2023 г. (публикувано на 05.10.2023)

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2023 г. - Общежитие (публикувано на 05.10.2023)

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2023 г. - Спорт за всички (публикувано на 05.10.2023)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. (публикувано на 05.10.2023)

Оборотни ведомости към 30.06.2023 г. (публикувано на 28.07.2023 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. (публикувано на 04.07.2023)

Оборотни ведомости към 31.03.2023 г. (публикувано на 21.04.2023 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. (публикувано на 05.03.2023)

Оборотни ведомости към 31.12.2022 г. приключване (публикувано на 20.02.2023 г.)

Оборотни ведомости към 31.12.2022 г. (публикувано на 03.02.2023 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. (публикувано на 12.01.2023)

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - СЕС от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. (публикувано на 12.01.2023)

Оборотни ведомости към 30.09.2022 г. (публикувано на 18.10.2022 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. (публикувано на 05.10.2022)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - СЕС от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. (публикувано на 05.10.2022)

Оборотни ведомости към 30.06.2022 г. (публикувано на 29.07.2022 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. (публикувано на 05.07.2022)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - СЕС от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. (публикувано на 05.07.2022) 

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново за 2022 г. (публикувано на 27.05.2022) 

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново - Общежитие (публикувано на 27.05.2022) 

Бюджет - Първоначален план - Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново - Спорт за всички (публикувано на 27.05.2022)

Оборотни ведомости към 31.03.2022 г. (публикувано на 26.04.2022 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. (публикувано на 06.04.2022)

Оборотни ведомости към 31.12.2021 г. (публикувано на 24.02.2022 г.) 

Оборотни ведомости към 31.12.2021 г.  с приключване (публикувано на 24.02.2022 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. (публикувано на 10.01.2022)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - СЕС от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. (публикувано на 10.01.2022)

Оборотни ведомости към 30.09.2021 г. (публикувано на 27.10.2021 г.)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - СЕС от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. (публикувано на 07 октомври 2021)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. (публикувано на 07 октомври 2021)

Оборотни ведомости към 30.06.2021 г. (публикувано на 26 юли 2021)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. (публикувано на 05 юли 2021)

Оборотни ведомости към 31.03.2021 г. (публикувано на 26 април  2021)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.  (публикувано на 05 април 2021)

Бюджет-първоначален план-Спортно училище "Георги Живков" за 2021 г. (публикувано на 24 март 2021)

Бюджет-първоначален план-общежитие за 2021 г. (публикувано на 24 март 2021)

Бюджет-първоначален план-спорт за всички за 2021 г. (публикувано на 24 март 2021)

Оборотни ведомости към 31.12.2020 г.

Оборотни ведомости към 31.12.2020 г. 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 г до 31.12.2020 г.

Оборотни ведомости към 30.09.2020 г.

Отчетни данни по EBK за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до  30.09.2020

Оборотни ведомости към 30.06.2020 г.

Отчетни данни по EBK за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 30.06.2020

Отчетни данни по EBK за изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище "Георги Живков" за първото тримесечие на 2020г.

Бюджет - 2020

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище "Георги Живков" за 2019 г.

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище "Георги Живков" за третото тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище - град Велико Търново за полугодието на 2019 г.

Бюджет на Спортно училище - град Велико Търново за 2019 г.

Финансов отчет за изпълнение на бюджета на Спортно училище - град Велико Търново за първото тримесечие на 2019 г.

Справка приходи 31.12.2018

Справка приходи СЕС Уч.практики ф.1 31.12.2018

Справка приходи СЕС Твоят час ф.1 31.12.2018

Справка приходи дейност 389 автотранспорт 31.12.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Уч.практики ф.1 31.12.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 31.12.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 713 спорт за всички 31.12.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-пътни ученици 31.12.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-автотранспорт 31.12.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 332 общежитие 31.12.2018

Отчет касово изпълнение на дейност 324 спортно училище 31.12.2018

Справка приходи 30.09.2018

Справка приходи СЕС Уч.практики ф.1 30.09.2018

Справка приходи СЕС Твоят час ф.1 30.09.2018

Справка приходи дейност 389 автотранспорт 30.09.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Уч.практики ф.1 30.09.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 30.09.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 713 спорт за всички 30.09.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-пътни ученици 30.09.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-автотранспорт 30.09.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 332 общежитие 30.09.2018

Отчет касово изпълнение дейност 324 спортно училище 30.09.2018

Справка приходи 30.06.2018

Справка приходи СЕС Твоят час ф.1 30.06.2018

Справка приходи дейност 389 автотранспорт 30.06.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 30.06.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 713 спорт за всички 30.06.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-пътни ученици 30.06.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-автотранспорт 30.06.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 332 общежитие 30.06.2018

Отчет касово изпълнение дейност 324 спортно училище 30.06.2018

Бюджет 2018 дейност 713 спорт за всички

Бюджет 2018 дейност 332 общежитие

Бюджет 2018 дейност 324 спортно училище

Справка приходи 31.03.2018

Справка приходи СЕС Твоят час ф.1 31.03.2018

Справка приходи дейност 389 автотранспорт 31.03.2018

Отчет касово изпълнение СЕС Твоят час ф.1 31.03.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 713 спорт за всички 31.03.2018

Отчет за касово изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-пътни ученици 31.03.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 389 д-р.дейности-автотранспорт 31.03.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 332 общежитие 31.03.2018

Отчет за качествено изпълнение на дейност 324 спортно училище 31.03.2018

Бюджет - 2018

2013. Спортно училище - град Велико Търново