Начало

Спортно училище "Георги Живков"

Съобщение!

 Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

 

 Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

  Учениците от 5-12 клас в Спортно училище "Георги Живков", гр. Велико Търново преминават към ротационно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), считано от 24.11.2021 г. до 03.12.2021 г. включително, съгласно приложения график.

  • В периода 24.11 - 26.11.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от Va, VIIa, VIIб, Xа, Xб, XIIa, XIIб клас, по седмично разписание за първи срок на учебна 2021-2022 година.
  • В периода 24.11 - 26.11.2021 г. учениците от VIa, VIIIa, VIIIб, IXа, IXб, XIa, XIб клас ще се обучават от разстояние в електронна среда, съгласно часови график.

 

  • В периода 29.11 - 03.12.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VIa, VIIIa, VIIIб, IXа, IXб, XIa, XIб клас, по седмично разписание за първи срок на учебна 2021-2022 година.
  • В периода 29.11 - 03.12.2021 г. учениците от Va, VIIa, VIIб, Xа, Xб, XIIa, XIIб клас, ще се обучават от разстояние в електронна среда, съгласно часови график.

  

 

 

 

  

 

Списък с учебници и помагала за учебната 2021-2022г.

 

 Георги Живков - жрец на просвещението  

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново