Начало

График на учебните часове, проведени в електронна среда от разстояние

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съобщаваме Ви графика за Организация на работа и обучение за периода 01.05.2021г. – 31.05.2021г.

 I. УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА КАКТО СЛЕДВА:

Присъственият учебен процес в периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. на учениците от 5 до 12 клас ще се осъществява при спазване на следния график:

  • На 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове - обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 
  • В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове - обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 
  • В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 6, 7, 8, 10 и 11 клас,за останалите класове - обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

 II. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪГЛАСНО ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ за втори срок за учебната 2020/2021 година за присъствено и обучение в електронна среда, който е качен на сайта на училищeто 

III. ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Е КАКТО СЛЕДВА:

 5-7 клас, 30 мин.

 

8-12 клас, 40 мин.

 

Списък с учебници и помагала за учебната 2020-2021г.

 

 Георги Живков - жрец на просвещението  

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново